Plakat

Forsiden av plakaten

Forsiden av plakaten

  • Forsiden av plakaten
  • Baksiden av plakaten
Plakat

0,-

Plakaten til årets fasteaksjon. Plakaten har trykk på begge sider, forsiden er fin å henge opp i nærmiljøet for å skape økt synlighet om Fasteaksjonen og formålet, mens baksiden kan henges opp i kirken for å fortelle om egne aktiviteter og nyttig informasjon om aksjonsdagen. Forsiden av plakaten

Plakat nynorsk

0,-
Forsiden av plakaten

Plakat bokmål

0,-
Beskrivelse

Detaljer

Bestill flere eksemplarer av plakaten til å henge opp i nærmiljøet og i kirken. 


Et øyeblikk ...

{{var product.name}} ble lagt inn i bestillingen. Bestill mer
Send bestillingen